Tips voor belangenbehartigers

groep mensen

Handreiking Goed wonen voor iedereen

Opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking
Deze handreiking helpt lokale en regionale belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale instanties over goed wonen voor mensen met een beperking. U vindt hierin achtergrondinformatie en concrete handvatten die u kunt gebruiken om goed mee te kunnen praten over nieuw beleid, maar ook om bestaand beleid kritisch te volgen en voorstellen te doen voor
verbetering.
Download de PDF van de Handreiking Wonen voor iedereen

 

Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

Het is belangrijk dat er extra aandacht komt voor brandveiligheid op plekken waar senioren en mensen met een beperking wonen. In zorginstellingen gelden strenge eisen voor brandveiligheid.
Download hier de PDF van het Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

 

Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

Wegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.
Download hier de PDF Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

 

Reageren is niet mogelijk