Tips voor bewoners

oudere dame met rollator en poes

Misschien wilt u zelf stappen ondernemen om u woonsituatie te verbeteren? Wat kunt u zelf doen? Onderstaande tips kunnen u misschien helpen.

Laat van u horen

Uw stem laten horen kunt u zelf doen of samen met anderen.

Zelf doen:

 • Schrijf een brief om uw wensen of zorgen kenbaar te maken aan bijvoorbeeld uw gemeente.
 • Maak bezwaar bij uw gemeente of verhuurder, als u het niet eens bent met een beslissing. Bijvoorbeeld de beschikking over woningaanpassing van uw gemeente of de huurverhoging van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder.

Met anderen:

Neem contact op met een lokale organisatie die invloed kan uitoefenen op het woonbeleid of de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld:

 • een lokaal platform van mensen met een handicap of beperking: zoek in de ledenlijst van Ieder(in).
 • een bewonerscommissie of huurdersorganisatie van het complex of de buurt waar u woont: informeer bij de verhuurder voor contactgegevens. Huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen klachten bundelen en inbrengen in hun overleg met woningcorporaties en gemeenten. Lees meer informatie over huurdersorganisaties.
 • een Wmo-adviesraad

Laat u helpen

 • Wmo loket. Vraag informatie bij het Wmo loket in uw gemeente.
 • Clientondersteuning: Vindt u het moeilijk om uw vraag naar voren te brengen en uw belangen te behartigen, dan kunt u een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden, dus ook wonen. Welke vorm dat precies krijgt, kan per gemeente gaan verschillen.
  U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.
 • Maatschappelijk werk: Voor praktische hulp en informatie bij problemen rond huisvesting zoals: eenzaamheid, het aanvragen van huurtoeslag, conflicten met buren en gemeente. U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van maatschappelijk werk.
 • Ergotherapie: Een ergotherapeut kan persoonlijk advies geven over woningaanpassingen en hulpmiddelen in uw woning. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen voor maximaal 10 uur per kalenderjaar. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. U kunt zelf een afspraak maken en hoeft niet eerst naar de huisarts. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.
 • Woonbond: De Woonbond is de landelijke vereniging van huurders. Leden ontvangen advies en informatie en krijgen zo nodig juridisch advies bij geschillen.

Vergroot uw kennis

Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

Wegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.
Download hier de PDF Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

Reageren is niet mogelijk