Rapporten en brochures

Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen (2017)

De visie ‘Goed wonen voor iedereen’ is een basisdocument. De visie geeft richting aan de activiteiten die Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland ondernemen om het wonen voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening te verbeteren. Het actieplan geeft in tien punten weer welke knelpunten de organisaties willen aanpakken.
Download hier de PDF van het Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen
Download hier de Word-versie van het Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen

 

Handreiking Opkomen voor woonbelangen, 2016 (herdruk 2017)

Opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking
Deze handreiking helpt lokale en regionale belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale instanties over goed wonen voor mensen met een beperking.
U vindt hierin achtergrondinformatie en concrete handvatten die u kunt gebruiken om goed mee te kunnen praten over nieuw beleid, maar ook om bestaand beleid kritisch te volgen en voorstellen te doen voor verbetering.
Download hier de PDF van de Handreiking Opkomen voor woonbelangen
Download hier de Word-versie van de Handreiking Opkomen voor woonbelangen

 

Informatieblad VN-verdrag en wonen (2017)

Voor lokale belangenbehartigers
Het VN-verdrag is een steun in de rug voor belangenbehartigers die opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. Het VN-verdrag kan helpen bij de beïnvloeding van het woonbeleid van de gemeente.
Download hier de PDF van het Informatieblad VN-verdrag en wonen
Download hier de Word-versie van het Informatieblad VN-verdrag en wonen

 

Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal (2017)

Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden
Lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden hebben hier veel vragen over. Hoe moet de gemeente het VN-verdrag gaan uitvoeren? En wat kun je als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van het VN-verdrag binnen je gemeente echt vooruit te helpen?
Download hier de PDF van Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal
Download hier de Word-versie van Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal

 

Brochure Een schoon huis (2017)

De Centrale Raad van Beroep heeft in 2016 belangrijke uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Deze uitspraken hebben veel duidelijkheid gegeven. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? Deze brochure legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking of chronische ziekte die voor huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente.
Download hier de PDF van de Brochure Een schoon huis
Download hier de Word-versie van de Brochure Een schoon huis

 

Rapport Wonen voor iedereen, 2016 (herdruk 2017)

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. Dit heeft geresulteerd in het Rapport Wonen voor iedereen.
Download hier de PDF van het Rapport Wonen voor iedereen
Download hier de Word-versie van het Rapport Wonen voor iedereen

 

Rapport Leven is wonen, 2014 (herdruk 2017)

Rapportage van 60 interviews met mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening over hun woonsituatie.
Download hier de PDF van het Rapport Leven is wonen
Download hier de Word-versie van het Rapport Leven is wonen

Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven (2016)

Wegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.
Download hier de PDF Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

 

Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen 2015

Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid
Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid?
Download hier de PDF van het Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen
Download hier de Word-versie van het Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

 

Onder de pannen (2014)

Rapportage van de ‘Meldactie wonen’ onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.
Download hier de PDF Onder de pannen.

 

Visie op wonen (2015)

Voor Ieder(in), LPGGz en NPCF is wonen een belangrijk thema. Goed wonen is immers een belangrijke pijler voor kwaliteit van leven.
Download hier de PDF Visie op wonen.

Reageren is niet mogelijk