Rapporten en brochures

Informatieblad Dromen over wonen, VN-verdrag Handicap in de praktijk (2018)

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt sinds 2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag en het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Zie ook het informatieblad “VN-verdrag en wonen” (ook op deze pagina).
Dit informatieblad is hierop een vervolg gebaseerd op een drietal regionale bijeenkomsten “Dromen over wonen” in Assen, Eindhoven en Amsterdam in het najaar van 2018. Belangenbehartigers gingen hier met elkaar en met gemeenten, woningcorporaties en zorg-
instellingen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen van het VN-verdrag voor het realiseren van hun woondromen.
Download hier de PDF Informatieblad Dromen over wonen, VN-verdrag Handicap in de praktijk
Download hier de Word-versie Informatieblad Dromen over wonen, VN-verdrag Handicap in de praktijk

 

Informatieblad Feiten en en cijfers over wonen en zorg (2018)

Goed gemeentelijk woonbeleid is gebaseerd op correcte feiten en cijfers. Bijvoorbeeld actuele cijfers over het aantal mensen in de gemeente met een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking. Of cijfers over de vraag naar beschermd wonen of naar toegankelijke woningen. Ook voor lokale belangenbehartiging geldt dat het helpt als je de beschikking hebt over lokale cijfers. Met zulke cijfers kun je je argumenten kracht bij zetten.
Hoewel er veel verschillende bronnen zijn voor cijfers op gemeentelijk of regionaal niveau, zijn cijfers over de eigen gemeente of regio niet altijd eenvoudig te vinden. We zetten daarom in dit informatieblad een aantal informatiebronnen op een rij.
Download hier de PDF van het Informatieblad Feiten en cijfers over wonen en zorg
Download hier de Word-versie Informatieblad Feiten en cijfers over wonen en zorg

 

Informatieblad De woonvisie van uw gemeente (2017)

Bijna alle gemeenten hebben een woonvisie. In de woonvisie staan de hoofdpunten van het woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken zijn.
Het informatieblad is gemaakt voor lokale belangenbehartigers, en is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor woonbelangen van mensen met een beperking’ (zie onder).

Download hier de PDF van het Informatieblad De woonvisie van uw gemeente
Download hier de Word-versie van het Informatieblad De woonvisie van uw gemeente

 

Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid (2017)

Gemeenten gaan aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Het en is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving. Bepleit daarom in uw gemeente dat toegankelijkheid een plaats krijgt in de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Download hier de PDF van het Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid
Download hier de Word-versie van het Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid

 

Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen (2017)

De visie ‘Goed wonen voor iedereen’ is een basisdocument. De visie geeft richting aan de activiteiten die Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland ondernemen om het wonen voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening te verbeteren. Het actieplan geeft in tien punten weer welke knelpunten de organisaties willen aanpakken.
Download hier de PDF van het Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen
Download hier de Word-versie van het Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen

 

Handreiking Opkomen voor woonbelangen, 2016 (herdruk 2017)

Opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking
Deze handreiking helpt lokale en regionale belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale instanties over goed wonen voor mensen met een beperking.
U vindt hierin achtergrondinformatie en concrete handvatten die u kunt gebruiken om goed mee te kunnen praten over nieuw beleid, maar ook om bestaand beleid kritisch te volgen en voorstellen te doen voor verbetering.
Download hier de PDF van de Handreiking Opkomen voor woonbelangen
Download hier de Word-versie van de Handreiking Opkomen voor woonbelangen

 

Informatieblad VN-verdrag en wonen (2017)

Voor lokale belangenbehartigers
Het VN-verdrag is een steun in de rug voor belangenbehartigers die opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. Het VN-verdrag kan helpen bij de beïnvloeding van het woonbeleid van de gemeente.
Download hier de PDF van het Informatieblad VN-verdrag en wonen
Download hier de Word-versie van het Informatieblad VN-verdrag en wonen

 

Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal (2017)

Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden
Lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden hebben hier veel vragen over. Hoe moet de gemeente het VN-verdrag gaan uitvoeren? En wat kun je als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van het VN-verdrag binnen je gemeente echt vooruit te helpen?
Download hier de PDF van Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal
Download hier de Word-versie van Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal

 

Brochure Een schoon huis (2017)

De Centrale Raad van Beroep heeft in 2016 belangrijke uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Deze uitspraken hebben veel duidelijkheid gegeven. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? Deze brochure legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking of chronische ziekte die voor huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente.
Download hier de PDF van de Brochure Een schoon huis
Download hier de Word-versie van de Brochure Een schoon huis

 

Rapport Wonen voor iedereen, 2016 (herdruk 2017)

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. Dit heeft geresulteerd in het Rapport Wonen voor iedereen.
Download hier de PDF van het Rapport Wonen voor iedereen
Download hier de Word-versie van het Rapport Wonen voor iedereen

 

Rapport Leven is wonen, 2014 (herdruk 2017)

Rapportage van 60 interviews met mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening over hun woonsituatie.
Download hier de PDF van het Rapport Leven is wonen
Download hier de Word-versie van het Rapport Leven is wonen

Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven (2016)

Wegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.
Download hier de PDF Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

 

Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen 2015

Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid
Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid?
Download hier de PDF van het Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen
Download hier de Word-versie van het Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

 

Onder de pannen (2014)

Rapportage van de ‘Meldactie wonen’ onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.
Download hier de PDF Onder de pannen.

 

Visie op wonen (2015)

Voor Ieder(in), LPGGz en NPCF is wonen een belangrijk thema. Goed wonen is immers een belangrijke pijler voor kwaliteit van leven.
Download hier de PDF Visie op wonen.

Reageren is niet mogelijk