Woonvormen

lachende dame in rolstoel met konintje op schoot

Fokuswonen
Fokus is in 1974 in Nederland opgericht door mensen met een fysieke beperking. Fokus helpt mensen met een zware fysieke beperking zelfstandig te wonen. Ze bepalen zelf hoe ze wonen en hoe ze hun leven inrichten. Er is 24-uur assistentie op afroep in de buurt.

In een Fokus project liggen een aantal woningen bij elkaar in de buurt, zonder dat duidelijk is dat het Fokus woningen zijn. De woningen zijn volledig toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Mensen zijn sociaal zelfredzaam en kunnen op eigen aanwijzing assistentie inroepen voor fysieke ondersteuning (ADL assistentie).
Website: Fokus wonen

Woonvariaties
Soms hebben aanbieders mooie vormen van (beschermd) wonen ontwikkeld, die meer uitgaan van de behoefte van hun klanten. Hiervan treft u er een aantal aan. Dit zijn een paar voorbeelden, om aan te geven hoe deze vormen kunnen werken. Nog veel meer woonvormen en woonvariaties vindt u op Aedes-Actiz woonvariaties

Regie over het eigen huren
Kwintes biedt opvang aan mensen met een grote psychische kwetsbaarheid opvang, die op straat komen te staan. De meeste cliënten begeleiden ze naar zelfstandig wonen, maar de stap van beschermd naar zelfstandig wonen was te groot. Hier was behoefte aan maatwerk. Daarom hebben ze een modulaire inrichting voor wonen, waarin mensen in vier stappen weer in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Via dit geleidelijke stappenplan ondersteunt Kwintes mensen om weer verantwoording te nemen voor de huur van de woning. In stap 1 wonen mensen bij Kwintes en hoeven ze niet zelf huur te betalen. Bij elke stap die gezet wordt, komt er steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de cliënt te liggen. Het is mogelijk om, als het nodig is, een stap terug te zetten. Alleen bij mensen die hier geheel klaar voor zijn, wordt in stap 4 de verhuur van de woning overgedragen aan de woningbouwvereniging.
Woonmodules bij Kwintes

Kik Wilstraplantsoen
In deze straat in een woonwijk in Almere staan woningen speciaal voor mensen met schizofrenie. De zorgaanbieder Triade verhuurt de woningen aan mensen die zelfstandig kunnen wonen en biedt tegelijk zorg en ondersteuning als dit nodig is. De grote binnentuin die de woningen met elkaar verbindt, is alleen toegankelijk voor bewoners. Naast professionals heeft elke bewoner ook een belangenbehartiger. Dit is een vertrouwd persoon, een goede vriend of een familielid, die de cliënt ondersteunt.
www.kickwilstraplantsoen.nl

Woonstudent
In deze woonvorm krijgen studenten een kamer in een complex voor ouderenzorg. De studenten betalen hun huur door het organiseren van sociale activiteiten voor ouderen. Dit doen ze maximaal 30 uur per maand. Iedereen leeft zijn of haar eigen leven in het complex. Doordat de studenten sociale activiteiten organiseren in het complex, ontmoeten ze elkaar en wordt eenzaamheid onder de ouderen verminderd. Daarnaast gaan de studenten regelmatig bij een aantal ouderen langs voor de kopje koffie, de afwas of een andere activiteit. Van de studenten wordt alleen een sociale bijdrage gevraagd, de zorgverlening wordt door professionals gedaan.
Inmiddels zijn er meer vergelijkbare initiatieven in Nederland ontstaan, zoals in een complex in Arnhem en de stichting Solink. Het project in Deventer krijgt veel internationale belangstelling en wint ook prijzen, zoals de Univé Paludanus Prijs.
Humanitas Deventer Woonstudent: Woon- Zorgcentrum Humanitas Deventer – Student op kamers tussen de ouderen
Stichting Solink: Stichting SOlink – meerwaarde in wonen

Reageren is niet mogelijk