Wooninitiatieven

lachende oudere dame

Wilt u een wooninitiatief starten of zoekt u een wooninitiatief? Ga naar de website van het pgb.nl/wonen. Het Landelijk Steunpunt Wonen ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief.

Hieronder vindt u een kleine selectie van aansprekende voorbeelden van wooninitiatieven in Nederland.

Chapeau woonkringen
Chapeau woonkringen helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten bij het opzetten van kleinschalige wooninitiatieven in de wijk. Het is de enige stichting in Nederland die voor deze doelgroep ouderinitiatieven ondersteunt. Zo kunnen mensen met psychose en schizofrenie onder begeleiding zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving.

Chapeau helpt bij de contacten met de gemeente, de woningcoöperatie en het regelen van de ondersteuning en het wegnemen van weerstanden. Ze treedt op als contractant naar de zorginstelling en de woningcoöperatie.
Bewoners hebben een volwaardige woning met een eigen voordeur en voordeurbel. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners en begeleiders elkaar kunnen ontmoeten.
Website: Chapeau Woonkringen

Thomashuizen
In een Thomashuis wonen acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Een vast echtpaar of samenwonende partners met een professionele achtergrond op het gebied van gehandicaptenzorg heeft de leiding. Deze zogenoemde zorgondernemers wonen zelf in het huis en kunnen direct en naar eigen inzicht inspelen op de zorgvraag van de bewoner. Elk huis kent zijn eigen sfeer die past de bewoners.

Een Thomashuis moet voldoen aan het keurmerk van de stichting Thomashuizen. De stichting stelt hoge eisen aan de zorg en ondersteuning.
Website: Thomashuizen

 

Umah-hai
Umah-hai is een woon-werkinitiatief opgericht door ervaringsdeskundigen. Umah-hai ondersteunt vooral mensen in een nazorgtraject psychiatrie of verslavingszorg bij wonen en werken (woonbegeleiding en dagbesteding).
Umah-hai werkt volgens een unieke en succesvolle formule. De medewerkers van Umah-hai zijn bijna allemaal ervaringsdeskundigen met een professionele opleiding. Zij coachen en ondersteunen de deelnemers.
Om zeker te zijn dat Umah-hai aansluit bij de behoefte van een nieuwe bewoner, gaat deze eerst proefwonen. Na een maand is duidelijk of een nieuwe bewoner aansluiting vindt bij de groep en op zijn plek is. Bewoners kiezen dus bewust voor wonen bij Umah-hai.
Website: Umah-hai 

Reageren is niet mogelijk