Toegankelijkheid

Het gevoel van een fijne woning hangt voor veel mensen samen met hoe makkelijk ze hun woning in en uit kunnen, op weg naar werk of een evenement of weer naar huis. Ook in huis is het van belang dat mensen zich makkelijk kunnen bewegen. Daar gaan deze goede voorbeelden over.

ITS toegankelijkheidsrichtlijnen
De integrale toegankelijkheidsstandaard (ITS) bevat uitgewerkte richtlijnen voor toegankelijk bouwen. De eisen van gebruikers met een beperking zijn vertaald naar bouwkundige eisen, dus beschreven in “de taal van ontwerpers en architecten”. Er zijn richtlijnen voor gebouwen, maar ook voor plekken, zoals een werkplek, en er zijn richtlijnen voor elementen, bijvoorbeeld een trap of een schuifdeur.
www.pbtconsult.nl/integrale-toegankelijkheid-standaard-its

Week van de toegankelijkheid
Elk jaar is in oktober de week van de toegankelijkheid. Het thema is verschillend per jaar, zo worden er veel goede voorbeelden en knelpunten verzameld rond toegankelijk wonen en leven.
www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Toegankelijke stad
De brochure ‘Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad’ is ontwikkeld door BAT Utrecht, in samenwerking met lokale cliëntenorganisaties. De brochure is geschreven voor de stad Utrecht, maar de informatie is ook bruikbaar in andere gemeenten. Er staan bijvoorbeeld richtlijnen in voor looproutes en voor (openbare) fietsenstallingen.
Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stand

Zelfstandig wonen
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid houdt toegankelijk/zelfstandig wonen iets anders in, dan met een lichamelijke handicap. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een handreiking voor woningcorporaties uitgegeven met informatie over zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen, zoals voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat de deur naar zelfstandig wonen ook voor hen open blijft.
www.kcwz.nl/tools/corporatiehandreiking-zelfstandig-wonen-voor-bijzondere-doelgroepen

Reageren is niet mogelijk