Invloed op gemeentelijk beleid

dame in rolstoel tussen hekken

Beleidsbeïnvloeding

Gemeenten stellen woonvisies en beleidsplannen op om hun stad ook in de toekomst toegankelijk te houden. Daarnaast worden panden verbouwd en zelf hele wijken nieuw neergezet. Daarbij is het belangrijk dat er meer en beter wordt nagedacht over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze woningen voor mensen met een beperking. Op verschillende manieren kunnen landelijke, regionale en lokale organisaties het beleid van gemeente beïnvloeden.

Toetsingskader Beter Oud
Het toetsingskader geeft aan welke punten voor ouderen belangrijk zijn om goed te kunnen leven en wonen in de volgende drie fasen van hun leven:

  • De fase waarin ouderen zich voorbereiden op de toekomst
  • De fase waarin ouderen zo zelfstandig mogelijk wonen
  • De fase waarin zorg een belangrijke rol in het leven gaat spelen, waaronder opnames in het ziekenhuis

Voor het beoordelen van vernieuwingen en projecten over o.a. wonen voor ouderen kan dit toetsingskader gebruikt worden. Zo kan men nagaan in hoeverre een vernieuwing of project voldoet aan de (woon)wensen van ouderen.
http://www.beteroud.nl/ouderen/toetsingskader-ouderen.html

Brochure Autisme vriendelijk wonen
De meeste mensen met autisme hebben behoefte aan een prikkelarme, rustige woning en woonomgeving. Zo kunnen ze beter bijkomen van alle prikkels die ze dagelijks moeten verwerken. Ze krijgen meer dan gemiddeld prikkels binnen en hebben meer tijd nodig om deze ook te verwerken. Sommige willen bijvoorbeeld liever in een hofje met andere volwassenen met autisme wonen, anderen hebben vooral behoefte aan rust in en om het huis. In de brochure zijn deze behoefte beschreven en worden tips gegeven.
Download hier de brochure Autisme vriendelijk wonen (pdf)

Cliëntenbelang Amsterdam
Deze Amsterdamse belangenbehartiger voor mensen met een chronische zieken, een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking en hun naasten, heeft de leidraad ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’ geschreven. Hierin verwoorden ze krachtig de woonbehoefte van mensen met een handicap. Dit is een mooi voorbeeld van lokale beleidsbeïnvloeding.
Leidraad ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’

VACpunt Wonen
In elke stad of regio is een woonadviescommissie actief. Zij adviseren de gemeente over besluiten rond bouwplannen, inrichting van de stad, enzovoort. VACpunt Wonen ondersteunt deze adviescommissies. Zij geven op hun site veel tips over hoe je als gebruiker gehoord kan worden. Wil u advies krijgen, dan kunt u terecht bij een woonadviescommissie in uw stad.
www.vacpuntwonen.nl/vacpuntwonen/p000329/lokaal_advies/advies_aanvragen

 

 

Reageren is niet mogelijk