Eigen woonsituatie verbeteren

man met beperking hangt de as op

Woonwensen veranderen vaak gedurende de levensloop. Het gaat over belangrijke beslissingen als zelfstandig gaan wonen, verhuizen of een woning aanpassen aan je beperking. Goede en begrijpelijke informatie kan ondersteuning bieden bij het maken van keuzes in het wonen.

Dementievriendelijk wonen
Bij mensen met dementie kunnen (kleine) aanpassingen helpen om zich te oriƫnteren en zich veilig te voelen in huis. Het Kenniscentrum Wonen en Zorg heeft hiervoor een toolkit met tips ontwikkeld.
Download hier de toolkit

Eigen huis, en dan?
Als jongeren zelfstandig gaan wonen, verandert er veel. Om samen met hun ouders na te denken over deze veranderingen heeft de NVA een checklist ‘Wonen met autisme’ opgesteld. Hierin komen allerlei aspecten van zelfstandig wonen aan de orde en is bedoeld voor jongeren met autisme, hun ouders en/of begeleiders. Met behulp van deze lijst kan een eerste stap worden gezet worden in het nadenken over een toekomstige woonsituatie.
Deze lijst is ook zeker bruikbaar voor jongeren met een andere beperking, dan autisme.
Download hier de checklist

Bouwbesluit eenvoudiger uitgelegd
Sinds kort is een aangepast bouwbesluit van kracht. In dit besluit staat aan welke regels een woning moet voldoen, wil deze veilig en bewoonbaar zijn. Dit is een juridisch document, dat voor leken moeilijk te lezen is. Daarom heeft VAC punt wonen, samen met een groot aantal andere organisaties, een meer gebruiksvriendelijke handreiking gemaakt. Mocht u met een wooninitiatief aan de slag gaan, wilt u een woning verbouwen of een nieuwe aangepaste woning bouwen, dan vindt u in deze publieksvriendelijke versie meer informatie.
Download hier de handreiking

Zware onderwerpen bespreekbaar maken
Brochure met vragenlijst en tips over zelfstandig wonen voor ouderen met een migrantenachtergrond. De brochure helpt ouderen en hun naasten na te denken over de ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen. Uitgegeven door Regionaal Utrechts netwerk NUZO en NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten).

Voor ouderen met een migrantenachtergrond is het niet altijd makkelijk om aan te geven wat ze nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen. Zij zijn vaak niet gewend om na te denken over zichzelf en hun toekomst, zelf keuzes te maken en deze ook met anderen te bespreken. Tegelijk hebben ze vaak geen beeld bij ondersteuning die mogelijk is.

De vragenlijst stimuleert ouderen, familieleden en hulpverleners na te denken over hun toekomst. Naast de vragenlijst is er een handleiding voor hulpverleners om groepsgesprekken met ouderen te organiseren.
Download hier de vragenlijst
Download hier de handleiding groepsgesprek

 

Reageren is niet mogelijk