Brandveiligheid

Steeds meer mensen met een beperking wonen zelfstandig. Dat betekent dat er meer aandacht nodig is voor brandveiligheid, zoals preventieve maatregelen en toegankelijke vluchtroutes. Want niet iedereen kan makkelijk vluchten bij brand.

Wijkbrandweerman
De gemeente Hilversum heeft een wijkbrandweerman aangesteld. Met deze brandweerman die fysiek in de wijk aanwezig is, wil de gemeente het aantal branden (en gewonden door brand) terugbrengen en de wijk in het algemeen brandveiliger maken. De wijkbrandweerman geeft voorlichting op bijeenkomsten in de wijk en staat bijvoorbeeld met een stand in het winkelcentrum. Voor mensen met een beperking en ouderen, die twijfels hebben over de veiligheid van hun woning, is de wijkbrandweerman een aanspreekpunt. Als het nodig is dan gaat hij op huisbezoek om advies op maat te geven.

Rookmelderteam
De Nederlandse Brandwonden Stichting coördineert het Rookmelderteam. Dit team hangt rookmelders op bij mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. Daarnaast vertellen ze hoe de rookmelders onderhouden moeten worden, en welke maatregelen de hulpvrager nog meer kan nemen voor een brandveilig(er) leven – bijvoorbeeld het opstellen van een vluchtplan.

In samenspraak met preventiemedewerkers van de Brandweer is er een speciale training vrijwilligers rookmelderteam ontwikkeld. Alleen vrijwilligers die de training met goed gevolg doorlopen hebben, worden ingezet.
Flyer rookmelderteam

Watermistinstallatie
Voor mensen die verminderd zelfredzaam zijn kan een watermistinstallatie een uitkomst zijn. Zo’n installatie wordt in de woning geplaatst en kan ook weer verhuisd worden. Wanneer de installatie rook of hevige warmte detecteert, dan start de verneveling van watermist. Daarmee kan de brand worden beperkt en wordt de verspreiding van giftige rook voorkomen. In Denemarken wordt dit systeem al veel toegepast. De mobiele watermistinstallaties worden door de gemeente verstrekt aan mensen, die kwetsbaar zijn bij brand of een verhoogd risico hebben op brand. Het gaat zowel om mensen in zorginstellingen als om mensen die (beschermd) zelfstandig wonen. Verwardheid, roken en verminderde mobiliteit kunnen redenen zijn voor plaatsing van een watermistinstallatie.
www.brandveilig.com/onderwerpen/watermist/mobiel-q-fog-watermistsysteem-biedt-uitkomst-minder-zelfredzame-mensen-50484

Woningcorporatie en brandweer werken samen
In de regio Amsterdam-Amstelland werkt woningcorporatie Habion nauw samen met de brandweer, om de brandveiligheid voor oudere huurders te verbeteren. Habion is gespecialiseerd in huisvesting van kwetsbare ouderen. Samen zijn ze aan de slag gegaan met trainingen over brandveiligheid voor corporatiemedewerkers en met voorlichting voor bewoners. Ook stellen ze samen vluchtplannen op en worden er ontruimingsoefeningen georganiseerd. Dat is belangrijk, want als er brand uitbreekt, dan kunnen bewoners vaak de uitgang niet op tijd vinden, bijvoorbeeld vanwege enorme rookontwikkeling. Verder plaatst de corporatie rookmelders in alle woningen waar die nog ontbreken. En bij wijze van proef worden er 6 watermistinstallaties geplaatst bij de meest kwetsbare ouderen. Daarmee wordt de kans op overleving groter en kan bij brand de tijd tot de komst van de brandweer overbrugd worden.

Reageren is niet mogelijk