Goede voorbeelden

dame in rolstoel tussen hekken

In dit deel van deze website vindt u goede voorbeelden, gerangschikt op de belangrijke thema’s rond wonen. Regelmatig voegen we nieuwe voorbeelden toe.

Brandveiligheid

Steeds meer mensen met een beperking wonen zelfstandig. Dat betekent dat er meer aandacht nodig is voor brandveiligheid, zoals preventieve maatregelen en toegankelijke vluchtroutes. Want niet iedereen kan makkelijk vluchten bij brand.
Lees hier de voorbeelden

Contact in de buurt

Elkaar leren kennen in de buurt gaat meestal niet vanzelf.
Lees hier de voorbeelden

Dementie

Voor mensen met dementie die thuis en voor mensen die niet meer thuis wonen,  zijn er verschillende mogelijkheden om contact in de buurt te vinden.
Lees hier de voorbeelden

Domotica

Slimme technische oplossingen en app’s kunnen bijdragen aan zelfstandig wonen en het voeren van de huishouding. Soms gaat het om oplossingen die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen De laatste jaren gaat de ontwikkeling van slimme apparaten en app’s heel snel. Doordat steeds meer apparaten via een smartphone zijn aan te sturen, zijn er steeds meer mogelijkheden om met goede ondersteuning te kunnen wonen.
Opgemerkt wordt wel dat het belangrijk is om bij de bouw van woningen vast rekening te houden met mogelijke aanpassingen in de tijd. Verbouw kan natuurlijk ook, maar is meestal duurder.
Lees hier de voorbeelden

Eigen woonsituatie verbeteren

Woonwensen veranderen vaak gedurende de levensloop. Het gaat over belangrijke beslissingen als zelfstandig gaan wonen, verhuizen of een woning aanpassen aan je beperking. Goede en begrijpelijke informatie kan ondersteuning bieden bij het maken van keuzes in het wonen.
Lees hier de voorbeelden

Invloed op gemeentelijk beleid

Gemeenten stellen woonvisies en beleidsplannen op om hun stad ook in de toekomst toegankelijk te houden. Daarnaast worden panden verbouwd en zelf hele wijken nieuw neergezet. Daarbij is het belangrijk dat er meer en beter wordt nagedacht over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze woningen voor mensen met een beperking. Op verschillende manieren kunnen landelijke, regionale en lokale organisaties het beleid van gemeente beïnvloeden.
Lees hier de voorbeelden

Prestatieafspraken wonen en zorg

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit noemen we prestatieafspraken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de huurstijging en over welke woningen corporaties gaan bouwen of renoveren en voor welke doelgroepen.
Lees hier de voorbeelden

Toegankelijkheid

Het gevoel van een fijne woning hangt voor veel mensen samen met hoe makkelijk ze hun woning in en uit kunnen, op weg naar werk of een evenement of weer naar huis. Ook in huis is het van belang dat mensen zich makkelijk kunnen bewegen.
Lees hier de voorbeelden

Wooninitiatieven

In Nederland zijn meerdere goede wooninitiatieven, opgezet door mensen met een beperking zelf of door naasten. Ter illustratie en inspiratie vindt u een aantal van deze initiatieven op onze website.
Lees hier de voorbeelden

Woonvormen

Soms hebben aanbieders mooie vormen van (beschermd) wonen ontwikkeld, die meer uitgaan van de behoefte van hun klanten.
Lees hier de voorbeelden

Reageren is niet mogelijk